لوگوی شورای صنفی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دورۀ هفتم (خرداد نود و هشت تا کنون):

- صفا روشندل (دبیر)

- نوشین صفائیان

- ریحانه ناصری

- فاطمه وطن پرست

- الهام اکرمیه

- نگار نیازمند

- سارا عباسی


 

دورۀ ششم (خرداد نود و هفت تا خرداد نود و هشت):

- هنگامه درفشی (دبیر)

- زهرا صابری

- زهرا منصوری

- کامیار ذوقی

- تارا مظفری‌نژاد

- معین فضلی

- ناهید امانی

- شقایق ایاسه

- ایمان ذاکری

- احمد سعیدی

 


 

دورۀ پنجم (اردیبهشت نود و شش تا خرداد نود و هفت):

- پدرام پذیره (دبیر)

- هنگامه درفشی

- صفا روشندل

- رضا خسروانی

- محمدرضا مسعودی‌نسب

- گل‌آسا حاجی میرزایی

- نگار دشتی

- تکتم روشن‌قیاس

- نیکی رزاقی

 


 

دورۀ چهارم (اردیبهشت نود و پنج تا خرداد نود و شش):

- امین اصانلو (دبیر)

- یاسمن محبوبی متین

- مسعود سالاری

- علی مظفری

- ابوالفضل نصیرالاسلامی

- سمانه صفری

 


 

دورۀ سوم (آذر نود و چهار تا اردیبهشت نود و پنج):

- حسام حسین‌زاده (دبیر)

- مهسا عبدالملکی

- صبورا سمنانیان

- نسترن انوشا

- پدرام پذیره

- سرور بهروش

- مهدیار زمزم

 

 

دورۀ دوم (اردیبهشت نود و چهار تا آبان نود و چهار):

- مهدی داداشلی (دبیر اول)

- مهسا عبدالملکی (دبیر دوم)

- مسعود سالاری

- حانیه سادات میرمحمد

- مونا برادران

- یکتا مرزبان

- هدی محمدی

 


 

دورۀ اول (اردیبهشت نود و سه تا اردیبهشت نود و چهار):

- سید کمال فراهانی (دبیر اول)

- محمد حسینی (دبیر دوم)

- مسلم قماشلویان

- فریده فرهادی

- صابر خانی

- مصطفی هادی‌زاده

- بهرام دهخدایی